Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

Kvalitetskontroll

Som alla vet är kvaliteten mycket kritisk för tillväxten av ett varumärke eller ett företag. Ibland kan ett klagomål från kunden leda till uppsägning av partnerskapet som grundas av år av stora ansträngningar. Eller ännu värre, ett enkelt klagomål från kunden skulle leda till att produkten förlorar all konkurrenskraft på marknaden eller på annat sätt försämrar varumärket inom några sekunder.

Sunny Fly Beauty Limited är helt medveten om vikten av kvalitet i början. Följaktligen lägger alla Sunny Fly Beauty Limited anställda, från toppledningen till operatörerna i produktionslinjen, stor vikt vid kvalitetsstyrningsprocessen. Ända sedan etableringen av Sunny Fly Beauty Limited har vi gjort kontinuerliga ansträngningar för att bygga det önskvärda kvalitetssystemet. Med det ömsesidiga arbetet av vårt professionella kvalitetslag har vi utvecklat en pålitlig kvalitetskontrollplan och en strikt produktinspektionsprocess. Från råmaterialets inkommande inspektion till processundersökningen och den slutgiltiga inspektionen löser all vår kvalitetskontrollpersonal aldrig övervakningen av hela tillverkningsprocessen så att ingen enskild defekt löper ut för att nå slutanvändarna. Dessutom genomför vi också den strikta provtagningsplanen som överensstämmer med internationella standarder och kundkrav. Bra kvalitet är vårt ständiga engagemang för alla våra värderade kunder.